Nástroje pro usnadnění přístupu

csenfrdeplru

Územní plán Suchdol nad Odrou

I. Textová část(6)

II. Grafická část(5)

Územní plán Suchdol nad Odrou byl dne 13. 12. 2021 pod usnesením 2021.16 vydán Zastupitelstvem městyse Suchdol nad Odrou a jako opatření obecné povahy č. 1/2021 nabyl účinnosti dne 5. 1. 2022.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Divadelní 1, Nový Jičín, 74101
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava 2
  • Úřad městyse Suchdol nad Odrou, Stavební úřad, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou
  • Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou
  • Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Úřadu městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou
  • Přečteno: 5442
řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio