csenfrdeplru
Elektronická úřední deska Suchdol nad Odrou stav ke dni 02.12.2022
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
1.12.2022
nikdy
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2026
Region Poodří
81/2022 Ostatní dokumenty
1.12.2022
nikdy
Návrh rozpočtu DSO Regionu Poodří na rok 2023
Region Poodří
80/2022 Ostatní dokumenty
1.12.2022
19.12.2022
Pozvánka na Valnou hromadu Regionu Poodří dne 19.12.2022
Region Poodří
79/2022 Ostatní dokumenty
1.12.2022
16.12.2022
VV - oznámení o zahájení stav. řízení - Oprava silnice III/04738 Fulnek - Jetřabí
Městský úřad Odry, odbor dopravy
78/2022 Ostatní dokumenty
28.11.2022
31.12.2022
Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2023
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
77/2022 Ostatní dokumenty
28.11.2022
14.12.2022
VV - rozhodnutí - štěrkovna - hornická činnost
Obvodní báňský úřad Ostrava
76/2022 Ostatní dokumenty
28.11.2022
16.1.2023
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Úřad městyse Suchdol nad Odrou
75/2022 Ostatní dokumenty
25.11.2022
15.12.2022
Oznámení vyhlášení aukce - stavba bez č.p. na parc.č. 709/2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nový Jičín
74/2022 Ostatní dokumenty
16.11.2022
15.12.2022
Oznámení aukce na prodej parc.č. 1910 v k.ú. Suchdol nad Odrou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nový Jičín
73/2022 Ostatní dokumenty
10.11.2022
28.12.2022
VV oznámení zahájení společného řízení stavby " 6114 MORAVIA - VTL Plynovod, ÚSEK TU 175 Hynčice - RU 013 Libhošť"
Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha
71/2022 Ostatní dokumenty
4.11.2022
31.12.2023
VV - opatření obecné povahy - lesy
Ministerstvo zemědělství Praha
70/2022 Ostatní dokumenty
23.9.2022
nikdy
Výzva vlastníkům nemovitých věcí nedostatečně označeni v KN
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nový Jičín
61/2022 Ostatní dokumenty
5.4.2022
31.12.2022
Aktualizace BPEJ v K.ú. Kletné - pověření ke vstupu na pozemky
Státní pozemkový úřad Nový Jičín
22/2022 Ostatní dokumenty
4.1.2022
30.6.2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Regionu Poodří
Region Poodří
1/2022 Ostatní dokumenty
16.9.2021
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy
Ministerstvo zemědělství Praha
61/2021 Ostatní dokumenty
29.7.2020
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy
Ministerstvo zemědělství Praha
52/2020 Ostatní dokumenty
6.4.2020
31.12.2022
Opatření obecné povahy - lesy
Ministerstvo zemědělství Praha
26/2020 Ostatní dokumenty
10.12.2019
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy - změna
Ministerstvo zemědělství, Praha
95/2019 Ostatní dokumenty
3.9.2019
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy - změna

Ministerstvo zemědělství, Praha

69/2019 Ostatní dokumenty
23.2.2017
nikdy
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách Městyse Suchdol nad Odrou - schválený rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet Městyse Suchdol nad Odrou
Městys Suchdol nad Odrou, v souladu s ustanovením § 3 odst. 4, § 11 odst. 4, § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet Městyse Suchdol nad Odrou a jeho schválené změny v průběhu roku, schválený střednědobý výhled rozpočtu Městyse Suchdol nad Odrou, schválený závěrečný účet Městyse Suchdol nad Odrou a rozpočtová opatření ZM a RM. Uvedené dokumenty najdete na tomto odkazu. Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na úřadu Městyse Suchdol nad Odrou
Rozpočet
Elektronická úřední deska 3.3.5 developed Pavel Náplava
řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio