csenfrdeplru
Elektronická úřední deska Suchdol nad Odrou stav ke dni 01.10.2020
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
23.9.2020
8.10.2020
Usnesení z 10. zasedání ZM dne 21.9.2020
Městys Suchdol nad Odrou
72/2020 Usnesení zastupitelstva
23.9.2020
15.11.2020
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
ČEZ Distribuce
71/2020 Ostatní dokumenty
17.9.2020
3.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do MSK
Úřad městyse Suchdol nad Odrou
70/2020 Ostatní dokumenty
17.9.2020
10.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu PČR
Úřad městyse Suchdol nad Odrou
69/2020 Ostatní dokumenty
14.9.2020
9.10.2020
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů
ČEZ Distribuce
68/2020 Ostatní dokumenty
14.9.2020
16.10.2020
Dražební vyhláška - E. Hubová
Exekutorský úřad Přerov
67/2020 Ostatní dokumenty
1.9.2020
nikdy
Mimořádné opatření KHS MSK č. 22/2020
Krajská hygienická stanice MSK Ostrava
63/2020 Ostatní dokumenty
21.8.2020
nikdy
Výzva vlastníkům nemovitých věcí nedostatečně označeni v KN
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nový Jičín
61/2020 Ostatní dokumenty
17.8.2020
3.10.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Senátu Parlamentu ČR
Městys Suchdol nad Odrou
58/2020 Ostatní dokumenty
17.8.2020
3.10.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do zastupitelstva MSK
Městys Suchdol nad Odrou
57/2020 Ostatní dokumenty
29.7.2020
31.12.2021
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
Státní pozemkový úřad Nový Jičín
53/2020 Ostatní dokumenty
29.7.2020
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy
Ministerstvo zemědělství Praha
52/2020 Ostatní dokumenty
24.7.2020
nikdy
Mimořádné opatření KHS MSK č. 16/2020
KHS MSK Ostrava
51/2020 Ostatní dokumenty
9.7.2020
nikdy
Závěrečný účet za rok 2019
DSO SOMPO 2016
46/2020 Ostatní dokumenty
1.7.2020
nikdy
Mimořádné opatření KHS MSK č. 11/2020
Městský úřad Nový Jičín
45/2020 Ostatní dokumenty
6.4.2020
31.12.2022
Opatření obecné povahy - lesy
Ministerstvo zemědělství Praha
26/2020 Ostatní dokumenty
8.1.2020
nikdy
Střednědobý výhled rozpočtu na 2021 - 2022
DSO SOMPO 2016
2/2020 Ostatní dokumenty
8.1.2020
nikdy
Rozpočet na rok 2020
DSO SOMPO 2016
1/2020 Ostatní dokumenty
10.12.2019
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy - změna
Ministerstvo zemědělství, Praha
95/2019 Ostatní dokumenty
3.9.2019
31.12.2022
VV - opatření obecné povahy - lesy - změna

Ministerstvo zemědělství, Praha

69/2019 Ostatní dokumenty
23.2.2017
nikdy
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách Městyse Suchdol nad Odrou - schválený rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet Městyse Suchdol nad Odrou
Městys Suchdol nad Odrou, v souladu s ustanovením § 3 odst. 4, § 11 odst. 4, § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet Městyse Suchdol nad Odrou a jeho schválené změny v průběhu roku, schválený střednědobý výhled rozpočtu Městyse Suchdol nad Odrou, schválený závěrečný účet Městyse Suchdol nad Odrou a rozpočtová opatření ZM a RM. Uvedené dokumenty najdete na tomto odkazu. Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na úřadu Městyse Suchdol nad Odrou
Rozpočet
Elektronická úřední deska 3.3.5 developed Pavel Náplava
řeka Odra
 

© 2015 Městys Suchdol nad Odrou - Všechna práva vyhrazena  -  Webhosting a design COLOR Studio